Escola de Música de Sant Feliu de Guíxols, Castell-Platja d'Aro i Santa Cristina d'Aro

Preus Públics

Matrícula

Matricula Preus Publics

– Cada curs cal formalitzar la matrícula en el període que determini l’OAM per poder cursar els estudis a l’Escola de Música.

– Un cop finalitzat el procés d’inscripció, si el nombre de sol·licituds és superior al nombre de places, les sol·licituds es veremaran d’acord amb els criteris aprovats per l´OAM. Escola de Música.

– La matriculació al centre implica el pagament de l’import de la matrícula.

– El pagament de la matrícula del curs donarà dret a la reserva de la plaça durant el curs escolar.

– Els alumnes que no han obtingut plaça, passaran a formar part de la llista d’espera. Si es produeixen vacants durant el procés de matrícula o durant el curs, s’oferiran per ordre d’inscripció.

– El període de matriculació dels alumnes de l’escola és anterior al dels nous alumnes.

– La matrícula només s’aplicarà als programes de duració anual.

Programes

Preus Publics 3
Preus Publics 5

Programes adreçats a alumnes de més de 16 anys

Preus Publics 8

Tallers de curta durada

Els programes de curta durada (tallers) tindran un únic pagament i no es cobrarà matrícula.

Aquest pagament s’efectuarà durant el mes següent de fer la inscripció, amb les següents quotes:

Preus Públics 9

Préstec d'instrument

S’estableix una quota anual pel préstec d’instruments.

Per utilitzar el servei de préstec d’instrument caldrà acceptar i signar  les condicions de l’OAM.

Preus Publics 10

Escola de Música de Platja d'Aro

Preus Públics 11