Escola de Música de Sant Feliu de Guíxols, Castell-Platja d'Aro i Santa Cristina d'Aro

Escola de Sant Feliu de Guíxols

L’Escola de música de Sant Feliu de Guíxols és un ens autònom municipal que ofereix els servei “Escola Municipal de Música” a tres municipis: Sant Feliu de Guíxols, Castell-Platja d’Aro i Santa Cristina d’Aro. 

Degut a la seva naturalesa d’equipament municipal i la gestió conjunta dels tres centres, l’escola vol generar sinergies que enriqueixin i millorin els serveis que prestaria cada municipi per separat. 

Oferim als ciutadans un ampli ventall de programes de formació musical de 0 a 99 anys, amb la voluntat de donar l’oportunitat d’accedir a una formació musical pública i de qualitat, que contribueixi al seu enriquiment personal, cultural i musical.  

Horaris del Curs 2022-2023

Formació Bàsica 5-6 SFG

Memòria del curs 2021-2022

Calendari del Curs 2022-2023