OFERTA EDUCATIVA / INSTRUMENTS

caretell-oferta-formativa-st-feliu-page-001

TALLER NADONS

Està adreçat a nadons de 0 a 2 anys, acompanyats del pare o mare.
A través de cançons , jocs de falda, petites danses i audicions facilitem als infants que comencin a descobrir els seu cos, el llenguatge oral, la dansa,el ritme i el moviment. Treballem la memòria, la creativitat, l’oïda, la parla , l’atenció, la motricitat, l’expressió ..
La música permet compartir i expressar vivències, sensacions i emocions; aspectes que afavoreixen el desenvolupament global de l’ infant.
Tallers trimestrals de 45 minuts a la setmana.

SENSIBILITZACIÓ

Està adreçat als nens de 3 a 5 anys. Treball de desenvolupament sensorial i rítmic i introducció al món de la música a través de la cançó, el joc i el moviment. Es tracta de despertar les aptituds musicals d’una manera adequada a la seva edat i fomentar el gust i la curiositat per la música.
Es treballa en sessions col•lectives de 45 minuts setmanals.
Es realitza tant a l’escola de música com a les escoles de Primària que ho sol•liciten i hi ha un mínim de 6 alumnes.

FORMACIÓ BÀSICA

Referent als nens/es de 6 a 11 anys.
Amb els nens de 6 i 7 anys. Continuem amb el desenvolupament sensorial i rítmic i introduïm el treball sobre els fonaments del llenguatge musical. Un primer acostament a la grafia i els elements bàsics del llenguatge musical a través del treball rítmic, la lectura, l’audició, la cançó i la seva expressió mitjançant la veu.
Es treballa en sessions col•lectives .
Els alumnes de 6 anys (bàsic 1) entren en contacte amb instruments, a partir de les sessions setmanals de taller o roda d’instruments per tal de tenir més coneixements per poder triar el curs següent
A partir dels 8 anys, l’alumne/a desenvoluparà àmpliament les seves capacitats musicals i es formarà aprofundint en els coneixements del llenguatge musical i la seva expressió mitjançant la veu i l’ instrument tan a nivell individual com en treball en grup.
A bàsic 3 i 4, realitzen dues sessions de 45 minuts de llenguatge musical, 45 minuts de coral i 45 minuts de conjunt instrumental més la sessió d’instrument individual o de dos alumnes.*detallat en la graella del final d’aquest apartat. En el conjunt instrumental al principi es treballa amb instruments orff i quan ja saben treballar més en grup i dominen una mica el seu instrument, es fa amb els propis instruments, combinats o no amb orff i percussió.
A bàsic 5 i 6 fan dues sessions de 60 minuts de llenguatge musical, 45 minuts de coral i ara ja poden accedir a l’orquestra de corda o de guitarres, al grup de vent, col•lectiva de piano o de percussió. A més de la classe d’instrument.
Al final de 6è els alumnes que ho demanen i estan a punt se’ls ajuda a preparar la prova de pas de grau al conservatori

LLENGUATGE/SEGUIMENT

Està adreçat a alumnes que han acabat la Formació Bàsica i no volen continuar amb el nivell mitjà, però volen seguir practicant aspectes del llenguatge musical d’una manera més pràctica, aplicada al seu instrument. Sessions de 45 minuts setmanals. Continuen fent classe d’instrument i poden fer coral i/o orquestra o grup de vent.

NIVELL MITJÀ

El nivell mitjà va adreçat a alumnes que hagin superat la formació bàsica.

Està dividit en 6 cursos, on l’alumne es formarà aprofundint en els coneixements de l’harmonia, llenguatge musical, i la composició. Continuarà desenvolupant àmpliament les seves capacitats musicals i la seva expressió mitjançant la veu i l’ instrument tan a nivell individual com en treball en grup.

Es treballa de 1er a 4art amb una sessió de 60 minuts de llenguatge musical i una sessió de 60 minuts d’harmonia. A 5è dues sessions de 60 minuts d’harmonia i 6è una sessió de 90 minuts d’harmonia (segons nombre d’alumnes)

A part de la coral i orquestres, a partir de 3er de Nivell Mitjà comencen a fer Cambra o Combo.

Durant el nivell mitjà es prepara als alumnes que hi estiguin interessats, a fer accessos a grau professional o superior.

LLENGUATGE D’ADULTS I/O ADOLESCENTS

Està adreçat a alumnes interessats en l’aprenentatge del llenguatge musical des del seu inici a diferents nivells; amb l’opció que més endavant quan tinguin el nivell s’incorporin als cursos de Nivell Mitjà.

 

OFERTA D’INSTRUMENTS

VIOLÍ, VIOLA, VIOLONCEL, CONTRABAIX
PIANO, GUITARRA
CANT
FLAUTA TRAVESSERA, CLARINET, TROMBÓ ,TROMPETA,SAXÒFON
PERCUSSIÓ-BATERIA
BAIX ELÈCTRIC, GUITARRA ELÈCTRICA, PIANO MODERN
CORAL
COMBO, CAMBRA
ORQUESTRA DE CORDA, GRUP DE VENT, GRUP DE GUITARRES