Escola de Música de Sant Feliu de Guíxols, Castell-Platja d'Aro i Santa Cristina d'Aro

Escola de Sant Feliu de Guíxols

L’Escola de música de Sant Feliu de Guíxols és un ens autònom municipal que ofereix els servei “Escola Municipal de Música” a tres municipis: Sant Feliu de Guíxols, Castell-Platja d’Aro i Santa Cristina d’Aro. 

Degut a la seva naturalesa d’equipament municipal i la gestió conjunta dels tres centres, l’escola vol generar sinergies que enriqueixin i millorin els serveis que prestaria cada municipi per separat. 

Oferim als ciutadans un ampli ventall de programes de formació musical de 0 a 99 anys, amb la voluntat de donar l’oportunitat d’accedir a una formació musical pública i de qualitat, que contribueixi al seu enriquiment personal, cultural i musical.  

Horaris del Curs 2022-2023

SENSIBILITZACIÓ MUSICAL

P3 i P4

Dimecres de 16:45h a 17:30h (A) i de 17:30h a 18:15h (B)

P5

Dimecres de 18:15h a 19:00h (A) i Dijous de 18:00h a 18:45h (B)

FORMACIÓ BÀSICA 1-2

GRUP A

Dilluns de 17:30h a 18:00h - Llenguatge Musical

Dimecres de 17:15h a 18:00h - Llenguatge Musical i Coral

GRUP B

Dimarts de 17:30h a 18:00h - Llenguatge Musical

Dijous de 17:15h a 18:00h - Llenguatge Musical i Coral

FORMACIÓ BÀSICA 3-4

GRUP A

Dilluns de 18:00h a 19:15h - Llenguatge Musical i Coral

GRUP B

Dimarts de 18:00h a 19:15h - Llenguatge Musical i Coral

ORQUESTRES

Dimecres de 18:00h a 19:00h - Orquestra de Corda i Orquestra de Piano/Percussió

Dijous de 18:00h a 19:00h - Grup de Vent i Grup de Guitarres

FORMACIÓ BÀSICA 5-6

GRUP A

Dilluns de 18:45h a 20:00h - Llenguatge Musical i Coral

GRUP B

Dimarts de 18:45h a 20:00h - Llenguatge Musical i Coral

ORQUESTRES

Dimecres de 18:00h a 19:00h - Orquestra de Corda i Orquestra de Piano/Percussió

Dijous de 18:00h a 19:00h - Grup de Vent i Grup de Guitarres

INSTRUMENT COMPLEMENTARI COL·LECTIU
(Piano, guitarra i percussió)

Divendres de 17:00h a 17:45h (A) i de 17:45h a 18:30h (B)

NIVELL MITJÀ I FORMACIÓ AVANÇADA

DIMECRES

NIVELL MITJÀ

FORMACIÓ AVANÇADA

16:00h a 18:00h - Llenguatge Musical i Harmonia

19:00h a 19:45h - Coral

19:00h a 19:45h - Coral

19:45h a 20:45h - Llenguatge Musical i Harmonia

DIJOUS

17:30h a 19:00h - Grup de Vent

DIVENDRES

16.15h a 17:00h - Instrument Complementari Col·lectiu (Piano, guitarra i percussió)

DISSABTE

12:00h a 13:30h - Orquestra de Corda

+16 ANYS

ADULT

Dimarts 20:00h a 21:00h - Big Band Sènior

Dissabte 12:00h a 13:30h - Orquestra Simfònica

Horari d'instrument a concretar

INSTRUMENT

Horari a concretar

TALLERS

8 Sessions Trimestrals. Horari segons oferta.

Memòria del curs 2021-2022

Calendari del Curs 2022-2023