Llista d’ADMESOS!

Alumnes actuals del centre de FB1:

Data d’avui i un cop acabat el període d’inscripció, on la lletra de tall era la lletra “N” pel cas dels alumnes de FB 1, els alumnes actuals del centre han aconseguit plaça a l’instrument triat en primera opció.

Alumnes de FB1 nous:

Han entrat a la tercera opció triada els alumnes amb DNI següent:

XXXXX497P

XXXXX838T

No ha entrat a cap de les tres opcions triades l’alumne amb DNI:

XXXXX406D *el centre es posarà en contacte amb ells per a trobar una solució satisfactòria.

La resta d’alumnes NOUS han obtingut la plaça demanada pel proper curs a data d’avui 21 de juny de 2021.