Borsa de treball per a cobrir necessitats puntuals

ATENCIÓ: Es troben publicades a la seu electrònica de l’Ajuntament/processos selectius i al tauler electrònic d’edictes de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols  les bases específiques i la convocatòria del següent procés selectiu:

Procés selectiu per a la creació duna borsa de treball per cobrir necessitats temporals de la categoria de professor/a de lEscola de Música

Els enllaços d’accés directe a les publicacions:

·         Edicte amb les bases i la convocatòria publicat al BOP núm.  81 del 29 d’abril de 2021:

https://ciutada.guixols.cat/OAC/downloadR/d9ae1590-52aa-4569-85e3-48e19946ec49

·         Oferta de treball:https://ciutada.guixols.cat/OAC/downloadR/65fd497b-3692-4f5a-9895-cfa4c6430d05

Enllaç directe a la publicació a la seu electrònica:http://ciutada.guixols.cat/proces/Proc%C3%A9s-selectiu-de-concurs-oposici%C3%B3-lliure-per-a-la-creaci%C3%B3-duna-borsa-de-treball-de-la-categoria-de-professora-de-lEscola-de-M%C3%BAsica_492

El termini per presentar sol·licituds és de 20 dies hàbils, comptats a partir del següent al de la publicació de la convocatòria al BOP, per tant del 30 d’abril al 27 de maig de 2021, ambdós inclosos.